Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.polimal.com.pl

Polityka prywatności i pliki cookies

Przywiązujemy dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. Dlatego też gromadzimy wyłącznie minimum niezbędnych informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania Internautów by dostosowywać nasze produkty, usługi oraz serwis www.polimal.com.pl do Waszych oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Korzystając w każdej formie z serwisu www.polimal.com.pl akceptujesz te zasady.

Podstawowe założenia

  • zbieramy tylko te dane osobowe, które nam dostarczycie,
  • nie wykorzystujemy Waszych danych w celach innych niż te, na które wyraziliście zgodę,
  • nie przekazujemy Waszych danych osobowych podmiotom trzecim,
  • zapewniamy brak dostępu osób trzecich, nie będących pracownikami Polimal do posiadanych przez nas danych osobowych,
  • przestrzegamy Ustawę z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.,
  • zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z wyjątkiem podstawowej zasady: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresów użytkowników.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu www.polimal.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane te zasadniczo dotyczą Twojego Imienia, Nazwiska, Firmy oraz adresu e-mail. W celu otrzymania naszego newslettera zostaniesz poproszony o podanie wyłącznie adresu e-mail.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym serwisu www.polimal.com.pl nie są dostępne dla nikogo kto odwiedza naszą stronę. Zabezpieczamy Was przed osobami trzecimi, które mogłyby te dane wykorzystać dla własnych celów. Dane te podlegają Polityce Prywatności.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre elementy serwisu www.polimal.com.pl wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Waszego komputera w celu uproszczonej identyfikacji. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje m.in. o tym, jak często odwiedzacie nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej są interesujące. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu www.polimal.com.pl oraz dostosowywania go do Waszych potrzeb.

Numery IP

Podobnie jak inne serwisy internetowe, analizujemy logi dostępowe z informacjami o numerze IP (ang. Internet Protocol) użytkowników. Uzyskane informacje wykorzystyujemy w celach administracyjnych serwisem i przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

RODO

 1. Spółka – administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest POLIMAL Spółka Jawna z siedzibą:

41-253 Czeladź, ul. Spacerowa 5 C

 2. Kontakt:

W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@polimal.com.pl albo przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

1) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych

2) czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności w tym poprzedzających jej zawarcie (uzyskanie danych jako kontrahenta, danych pełnomocnika, danych niezbędnych dla dokonania oceny ryzyka transakcji, zabezpieczenia płatności, ewentualnego dochodzenia roszczeń itp.) – podstawa prawna niezbędność do wykonania umowy

3) wykonywania obowiązku prawnego – Spółka przetwarza dane jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej (obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów ubezpieczeń społecznych przepisów rachunkowości lub archiwizacji, i inne)

4) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki – dochodzenie roszczeń lub obrona przed kierowanymi przeciwko – podstawa prawna uzasadniony interes Spółki

5) w celach marketingowych, które obejmują przekazywanie informacji handlowych, w tym ofert, propozycji zwarcia umów ze Spółką jak również akcji marketingowych – reklam, organizowania promocji, konkursów

6) dodatkowe cele Spółki stanowiące uzasadniony interes Spółki – w tym doradztwo prawne, biznesowe, ekonomiczne, audyty, kontrole, badania statystyczne, archiwizacja danych Jeżeli w ramach realizacji umowy/zamówienia/zlecenia Państwa przekazał Spółce dane osobowe współpracowników/pracowników niniejsza informacja dotyczy również ich i powinna być im udostępniona.

 4.Rodzaj przetwarzanych danych Spółka przetwarza dane:

1) niezbędne do identyfikacji lub weryfikacji (sprawdzenie tożsamości kontrahenta lub podmiotu reprezentującego, zgodności podanych danych z dokumentami rejestrowymi i/lub dokumentami tożsamości – PESEL, dane adresowe, NIP),

2) niezbędne do prowadzenie korespondencji, realizacji zamówień i rozliczeń – dane adresowe, dane kontaktowe (numery telefonu, adres e-mail).

5. Pozyskanie danych:

Pana/ Pani dane zostały:

– pozyskane w ramach wykonywania umowy

– pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych

– przekazane dobrowolnie, osobiście, poprzez przekazanie wizytówki, telefonicznie, drogą elektroniczną,

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe , jednakże ich nie podanie spowoduje , że zawarcie i realizacja umowy ze Spółką będą niemożliwe

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe Spółka może przekazywać do podmiotów lub organów:

1) upoważnionych na podstawie przepisów prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy),

2) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności , służących realizacji naszych usług np. przewoźnicy, ubezpieczyciele przesyłek,

3) podmiotom współpracującym w celach niezbędnych do realizacji uzasadnionych celów i interesów spółki – doradztwo prawne, IT, audyty

4) wskazanych w złożonej zgodzie/upoważnieniu.

7. Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane:

– do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia przez Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie. Jednakże Spółka może być uprawniona do przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej aniżeli zgoda .

 8. Uprawnienia

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Jeśli dane są przetwarzana na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, macie prawo do jej wycofania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. W przypadku odmowy podania danych wymaganych umową lub przepisami prawa, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Shopping Cart